top of page

L'objectiu d’aquesta activitat és ajudar als infants i joves a conèixer i saber entendre els seus propis sentiments i els dels altres, a controlar les seves emocions i sentir-se bé amb aquestes.

Aprendran a adquirir els recursos i habilitats necessàries per resoldre positivament els conflictes que se'ls presentin, prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i saber generar emocions positives.

En definitiva, adoptar una actitud positiva davant la vida.

OBJECTIUS DEL TALLER:

  • Analitzar i augmentar l'autoconeixement i l'autoestima.

  • Disminuir la timidesa i el retraïment.

  • Millorar la capacitat d'actuar de forma reflexiva.

  • Millorar les habilitats comunicatives i les relacions interpersonals.

  • Millorar la capacitat de resolució de problemes.

  • Reconèixer les nostres emocions en la forma del nostre cos.

  • Conèixer mecanismes de relaxació.

Aquesta activitat s'adaptara a tots els cicles.

GESTION-EMOCIONAL.jpg
bottom of page