top of page

OBJECTIUS:

 • Fomentar l’interès dels nois i noies en l’estudi i coneixement del medi
  natural, social, històric i cultural de Catalunya.

 • Potenciar el treball de camp com a eina didàctica bàsica per al coneixement

  de l’entorn.

 • Conscienciar de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi
  ambient.

 • Expressar-se de forma correcta, oralment i per escrit.

 • Saber analitzar, seleccionar, ordenar i classificar la informació, i exposar-la
   a través dels llenguatges específics apropiats.

 • Capacitat de síntesi, resum i descripció dels continguts adquirits de les
  diferents matèries.

 • Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de comprensió crítica.

 • Potenciar el treball en grup com a eina didàctica. Oferir als nois i noies un marc per establir noves relacions de convivència, adoptant actituds de flexibilitat, respecte, solidaritat, interès i tolerància.

_MG_2733_edited.jpg
bottom of page